„ Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo.
Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą.”

J.Korczak

Dzieci z uniesionymi rękoma w górzeInformacje o Szkołach Specjalnych w Adamowie

Szkoły specjalne w Adamowie to placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Od 2018 roku działamy na rzecz edukacji i socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która kompleksowo zaopiekuje się Państwa dziećmi:

 • psychologa,
 • logopedę,
 • trenera umiejętności społecznych,
 • terapeutów z różnych dziedzin,
 • oligofrenopedagogów,
 • tyflopedagoga.

Razem z personelem pomocniczym wspieramy naszych podopiecznych w codziennym funkcjonowaniu.  Na podstawie zalecenia wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla każdego ucznia przygotowujemy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który uwzględnia ich potrzeby i predyspozycje.

Z najwyższą starannością dbamy o to, aby nasi podopieczni czuli się u nas bezpiecznie i chętnie uczęszczali na zajęcia. Aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym i akcjach charytatywnych organizowanych przez zaprzyjaźnione Stowarzyszenie „Biedronki”.

Nasze placówki

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Adamowie zajmuje się edukacją dzieci od 3 do 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną, znaczną oraz ze sprzężeniami. Zajęcia w naszej szkole odbywają się w niewielkich zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, w których dzieci uczą się samodzielności i kreatywności. W porozumieniu z rodzicami pielęgnujemy zdolności uczniów i pomagamy im odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.

Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Adamowie przeznaczona jest dla młodzieży do 24 roku życia, po ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum. Uczniowie uczęszczający na zajęcia nabywają kwalifikacje do pracy jako pomocnik: kucharza, ogrodnika lub stolarza. Ponadto doskonalą swoje umiejętności samoobsługowe oraz uczą się wzajemnej odpowiedzialności za innych.

ORGANIZACJA SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami przedszkolnymi w Adamowie obejmuje edukacją dzieci i młodzież od 3 rż do 24 rż dla niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami.

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – do momentu podjęcia nauki w szkole

  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży do 25 rż  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 
  Zajęcia odbywają się w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych lub indywidualnie zgodnie z zaleceniami  Orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 • Publiczna Szkoła Ponadpodstawowa Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Adamowie kształci młodzież do 24 r ż, która ukończyła szkołę podstawową.


  W ramach przysposobienia do pracy uczniowie nabywają umiejętności w zakresie ogrodnictwa, prac biurowych, kucharstwa, stolarstwa, które odbywają się w przygotowanych do tego klasopracowniach.

  Wszyscy uczniowie objęci są opieką wykwalifikowanych i pełnych pasji specjalistów:
  ◦ psychologa
  ◦ neurologopedy
  ◦ trenera umiejętności społecznych
  ◦ terapeutów (integracji sensorycznej, indywidualnej stymulacji słuchu, terapii ręki, sensoplastyki, sensoterapii)
  ◦ oligofrenopedagogów
  ◦ tyflopedagoga

  Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz personel pomocniczy wspiera uczniów i ich rodziny w codziennym funkcjonowaniu. Każdy uczeń traktowany jest bardzo indywidualnie z należytą uwagą.  Dla wszystkich uczniów w sposób indywidualny opracowujemy Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Konstruując programy uwzględniamy wielospecjalistyczną diagnozę, potrzeby uczniów oraz ich predyspozycje i możliwości.

Jabłko na książce