„ Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo.
Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą.”

J.Korczak

Misja szkoły

„ Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą.”
J.Korczak

Motto naszej szkoły najlepiej oddaje misję jaka nam przyświeca.

W codziennej pracy z uczniem kładziemy duży nacisk na nabywanie i doskonalenie przez uczniów umiejętności samoobsługi, uspołeczniania poprzez aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności jak również usprawnianie podczas zajęć ruchowych na szkolnym kompleksie sportowym.

Wraz z rodzicami rozwijamy skrzydła naszych uczniów, dając im możliwości do osiągania sukcesów, pokonywania własnych trudności i rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.