„ Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo.
Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą.”

J.Korczak

Ludzie w pokojuPrzydatne dokumenty do pobrania

Do naszych szkół przyjmuje się uczniów/dzieci/młodzież na wniosek Rodziców lub Opiekunów prawnych na podstawie wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice lub Opiekunowie są zobowiązani do dostarczenia:

  • poprawnie wypełnionego kwestionariusza,
  • wypełnionego podania do konkretnej placówki z załączonym zdjęciem,
  • oryginału orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • kartę zdrowia dziecka,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeśli zostało wydane).

Poniżej znajdą Państwo przydatne druki, których wymagamy podczas rekrutacji.


Dokumenty do pobrania:

 

 

Budzik